۱۳۹۱ مهر ۷, جمعه

ابو حمزه ۴۷٤٧- 
ترجمه موزون دعاي ابو حمزه
الف -
روزيم كن حج بيت و خانه را
هم به اين سال و به هر سالي ز ما
روزي گسترده اي بنما عطا
از همان گنجينه ي فضل و صفا
دور كن هر چه بدي ها را ز من
اي خداي صاحب جود و منن
وام و قرضم اي خدا بنما روا
 هم مظالم را ادا فرما به ما
تا به اين دنياي خسران و ضرار
من نباشم غصه دار و بي قرار

٤٧ - ب
چشم و گوش دشمنان و حاسدان
سركشان و ياغيان و طاغيان
هم ببند و هم مرا نصرت بده
شادي قلب و بسي بهجت بده
خارجم كن اي خدا از غصه ها
بس رهايم كن ز سوز فتنه هاً
هر كه با من قصد بد دارد خدا
هم تو خوارش كن ، گذارش دير پا
هم كفايت كن مرا از فتنه ها
شر ابليس و ز شر كرده ها
اي خدا بخشا ز من جرم و گناه
ده مرا از آتش دوزخ پناه
خوش مرا داخل به آن جنت نما
هم ز حوران  بهشتي كن عطا

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.